ΦΕΚ 1355_19-4-2019 τΒ΄ Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της εντατικής νοσηλείας νεογνών & στην ιατρική ειδικότητα της εργαστηριακής γενετικής

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1355_19-4-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση εντατικής νοσηλείας νεογνών και στην ειδικότητα της εργαστηριακής γενετικής

ΦΕΚ 2661_1-7-2019 Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής και τροποποίηση ΥΑ για εκπαίδευση στην Εργαστηριακή Γενετική

Διόρθωση σφαλμάτων : ΦΕΚ 2331-2019-τ. Β΄

Διόρθωση σφαλμάτων: ΦΕΚ 3362-2019-τ. Β΄