ΦΕΚ 1343_19-4-2019 Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1343_194-2019 Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Διόρθωση σφαλμάτων : ΦΕΚ 2331-2019-τ. Β΄

Διόρθωση σφαλμάτων: ΦΕΚ 2505-2019-τ.Β΄