ΦΕΚ 1288/10-4-2020 τΒ΄ “Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική”

ΦΕΚ 1288/10-4-2020 τΒ΄ “Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική”

Δείτε το ΦΕΚ: