ΦΕΚ: 1276/26-2-2024 τΒ΄ Εκπαίδευση στις ιατρικές ειδικότητες της Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς και Νευρολογίας

Δείτε το ΦΕΚ: