ΦΕΚ 1195/6-3-2023 τ.Β΄ Καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος προκαταρκτικής κλινικής άσκησης έξι (6) μηνών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ4γ,δ/Γ.Π.οικ.11650
Καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος προκαταρκτικής κλινικής άσκησης έξι (6) μηνών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα