ΦΕΚ 1153/1.3.2023 τ. Β΄ – Πιλοτικό Πρόγραμμα Προκαταρκτικής Κλινικής Άσκησης