ΦΕΚ 1080/22-3-2021 τΒ Τροποποίηση της Υ.Α. “Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη (Β1357 & Β2331)”

Δείτε το ΦΕΚ: