ΦΕΚ 1044/26-3-2020 τ.Β; Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής άρθρου 3 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α (ασφ. εισφορές, ΚΑΔ κλπ)

ΦΕΚ 1044/26-3-2020 τ.Β

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.