ΦΕΚ 1021-23.2.2023 τ. Β΄ – Καθορισμός διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων και κριτηρίων μοριοδότησης, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις Διευθυντή, Επιμελητή Α’ και Επιμελητή Β’ κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.