ΦΕΚ Β 794 – 23.03.2016 – Αποσπάσεις-μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού – Δικαιολογητικά ιατρών ΕΣΥ και Καθορισμός εξειδίκευσης στην υπερβαρική ιατρική

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ Β 794 – 23.03.2016 – Αποσπάσεις-ιατρικού προσωπικού – Δικαιολογητικά ιατρών ΕΣΥ και εξειδίκευση στην υπερβαρική ιατρική