ΦΕΚ Β΄ 1536/31-05-16 “Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών συμβεβλημένων παρόχων υγείας”

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1536_31-05-16 τΒ – Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών συμβεβλημένων παρόχων υγείας