ΥΥΚΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υπουργική Απόφασης Α2α/Γ.Π.οικ.42873/8-6-15 (ΦΕΚ 1078/Β) & Α2α/Γ.Π.οικ. 52355/15-7-2015 (ΦΕΚ 1499/Β) για κατάρτιση και τήρηση καταλόγου – διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υπουργική Απόφασης Α2α/Γ.Π.οικ.42873/8-6-15 (ΦΕΚ 1078/Β) «Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου – διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Α2α/Γ.Π.οικ. 52355/15-7-2015 (ΦΕΚ 1499/Β)

ΦΕΚ 1623 Β_2015 τροποποίηση ΥΑ για επικουρικούς ιατρούς 3-8-2015 7Ρ2Ξ465ΦΥΟ-ΩΤ6

ΥΥΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ