Υπ. Υγείας: “Χορήγηση πιστοποιητικού της εξειδίκευσης της Κλινικής Μικροβιολογίας, χωρίς εξετάσεις”

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τη σχετικό απόφαση:

ΥΥΚΑ Χορήγηση πιστοποιητικού της εξειδίκευσης της Κλινικής Μικροβιολογίας, χωρίς εξετάσεις – ΑΔΑ Ω2Ι8465ΦΥΟ-ΑΙΗ