Υπ. Υγείας: Υ.Α. “Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και  προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς  ιατρούς»

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΦΕΚ 2050/2014 τ. Β΄ Υπ. Απόφασης για χαρακτηρισμό περιοχών για επικουρικούς ιατρούς

Ανακοίνωση του Υπ. Υγείας για δυνατότητα συμμετοχής ιατρών στις προκηρύξεις μετά την έναρξη ισχύος της Υ.Α. (ΦΕΚ 2050/2014 τ. Β΄)