Υπ. Υγείας: Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης Α2α/Γ.Π.οικ.42873/8-6-15 (ΦΕΚ 1078/Β) “Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου-διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών”

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

ΦΕΚ 1499 Β_2015 τροποποίηση ΥΑ για επικουρικούς ιατρούς 17-7-2015