Υπ. Υγείας: Συνέδρια,Επιστημονικές Εκδηλώσεις,Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Ορθή Επανάληψη της 10/7/2019

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ σύμφωνα με: Υπ Υγείας ΑΔΑ ΨΡΝ8465ΦΥΟ-Ω4Ο – Ανάκληση της από 19-6-2019 εγκυκλίου -Συνέδρια, Επιστημονικές Εκδηλώσεις, Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

Υπ Υγείας ΑΔΑ ΨΚΖ6465ΦΥΟ-9ΥΔ – 19-6-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΨΚΖ6465ΦΥΟ-9ΥΔ Ορθή Επανάληψη 10-7-2019-Εγκύκλιος ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ