Υπ. Υγείας: παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 99 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α’)

Πατήστε στο σύνδεσμι για να δείτε το έγγραφο:

Υπ Υγείας – παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του αρ 99 του ν 4182_2013 ΦΕΚ 185 Α