Υπ. Υγείας: Κατάρτιση λεπτομερούς καταλόγου ιατρικών πράξεων οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) ειδικότητας α.) οφθαλμολογίας και β.) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

Y.A. IΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ