Υπ. Υγείας: Καθορισμός αποζημίωσης ιατρικού, νοσηλευτικού & λοιπού προσωπικού πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο

Δείτε την ΚΥΑ: