Υπ. Υγείας: Διαδικασία και όροι μετακίνησης και απόσπασης ιατρικού προσωπικού

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΔΑ Ω84Π465ΦΥΟ-ΦΑΙ – Διαδικασία και όροι μετακίνησης και απόσπασης ιατρικού προσωπικού