Υπ. Υγείας: Απαλλαγή υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρών που έχουν εγγραφεί σε ιατρικές σχολές ημεδαπής ή αλλοδαπής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τη απόφαση:

Απόφαση Υπ. Υγείας