Υπ. Υγείας: Άρση των έκτακτων υγειονομικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά της Covid-19