Υπ. Υγείας: Άρση περιορισμών φαρμάκων για το μεταστατικό μελάνωμα σε ασθενείς που φέρουν την BRAF V 600 μετάλλαξη – ΑΔΑ ΨΣΟ9465ΦΥΟ-ΤΓΘ

Δείτε το έγγραφο: