Υπ. Οικονομικών: Από 1/7/2021 η υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA

Δείτε το Δελτίο τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών: