Υπ. Εργασίας: Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με την έκδοση μέσω του ΣΗΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ιατρικών βεβαιώσεων και γνωματεύσεων και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα

ΑΔΑ: ΨΖΛΖ46ΜΤΛΚ-448 – Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 και του άρθρου 15 του ν.4670/2020 σχετικά με την έκδοση μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ιατρικών βεβαιώσεων και γνωματεύσεων και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα.

Δείτε την εγκύκλιο: