Υπουργείο Υγείας: Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα ιατρών υπαίθρου (25-5-2020)

Δείτε την εγκύκλιο: