Υπουργείο Εργασίας-Εγκύκλιος: Εφαρμογή του άρθρου 13 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) – Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας

ΦΕΚ-68_20-3-2020-τΑ-ΠΝΠ-Κατεπείγοντα-μέτρα-για-την-αντιμετώπιση-των-συνεπειών-του-κινδύνου-διασποράς-του-κορωνοϊού-covid-19