ΥΑ Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Οφθαλμολογίας ΦΕΚ 1335_18-4-2019 τΒ΄

Δείτε το ΦΕΚ: ΥΑ Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Οφθαλμολογίας ΦΕΚ 1335_18-4-2019 τΒ΄

Διόρθωση σφαλμάτων : ΦΕΚ 2331-2019-τ. Β΄

Διόρθωση σφαλμάτων: ΦΕΚ 2505-2019-τ.Β΄