Τροποποίηση της αριθμ. 18757/31−1−2011 Υπουργικής Απόφασης «Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κ.Y. και Π.Ι.» (ΦΕΚ 311 Β)

Δείτε το ΦΕΚ: Τροποποίηση της αριθμ. 18757_31-1-2011 Υπ Απ -Τρόπος-διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε ΚΥ και ΠΙ ΦΕΚ 311 Β