Π.Δ.10 – ΦΕΚ 20-τ.Α. 18-2-2016: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το ΦΕΚ:

ΠΔ10_2016 – ΦΕΚ 20-Α18-2-2016 – Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις