ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ ΜΕΧΡΙ 30.06.16

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ ΜΕΧΡΙ 30.06.16

Δείτε το ΦΕΚ: ΠΝΠ- 184 Α 30.12.15 – ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ ΜΕΧΡΙ 30.06.16