ΠΟΛ 1178/2017: Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Δείτε την ΠΟΛ: ΠΟΛ 1178 2017 (1)