ΠΟΛ. 1022 – ΦΕΚ Β 179_31-01-2014 “Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών”

ΠΟΛ. 1022 – ΦΕΚ Β 179_31-01-2014