Ν 4837 ΦΕΚ (178/1-10-2021 τΑ) Άρθρο 77 Παράταση Clawback

Άρθρο 77

Παράταση εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) φαρμακευτικής δαπάνης και δαπάνης υπηρεσιών υγείας – Μείωση του clawback και εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4549/2018