Ν.4761/ΦΕΚ 248 A’/13.12.2020 Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 κλπ

N 4761 ΦΕΚ 248/13-12-2020 τΑ΄
Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 70 Παράταση της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4708/2020
Άρθρο 71 Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών και αποζημίωση δαπανών από εξετάσεις βιολογικού υλικού
Άρθρο 72 Επιτροπή διαπραγμάτευσης τιμής φαρμάκων – Συμπλήρωση εξουσιοδοτικής διάταξης – Τροποποίηση του άρθρου 254 του ν. 4512/2018
Άρθρο 73 Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID -19 για επιδημιολογικούς λόγους
Άρθρο 74 Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19