Ν.4714 (ΦΕΚ 148/31-7-2020 τΑ)  Εκκαθάριση ληξιπροθέσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, Άρθρο 118

Άρθρο 118, σελ. 9158-9159

Δείτε το ΦΕΚ