Ν. 4704 (ΦΕΚ 133/14-7-2020 τ.Α΄) & διατάξεις για την άυλη συνταγογράφηση

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4704/2020
“Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις”.

Ενδεικτικά άρθρα:

13 (σελ. 6, Άυλη συνταγογράφηση),
14 (σελ. 7, Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης),
19 (σελ. 11, Αποδεικτικό Ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής), και
33 (σελ. 20-21, Εξυπηρέτηση πολιτών στα Κ.Ε.Π. με βιντεοκλήση).

Δείτε το ΦΕΚ: