Ν 4316 (ΦΕΚ 270/24-12-2014 τ.Α΄) Ίδρυση παρατ/ρίου άνοιας, περιγεννητικής φροντίδας, θέματα υπηρεσίας υπαίθρου, ΕΣΥ, επικουρικών ιατρών, ΠΦΥ, επαγγ/των υγείας κλπ

Δείτε το ΦΕΚ: N 4316 FEK 270_24-12-2014