Ν. 4305 (ΦΕΚ 237/31-10-2014 τ.Α΄) άρθρο 50 Παράταση επικουρικών ιατρών-φαρμακοποιών, ένταξη ιατρών σε θέσεις κλάδου ΕΣΥ κλπ

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το ΦΕΚ:

Ν 4305_2014 – Επικουρικοί παράταση θητείας κλπ