Ν 4223 ΦΕΚ 287 Α’ 31/12/2013 (το άρθρο 54 αφορά ιατρούς)

Το άρθρο 54  του Νόμου 4223/2013 αφορά σε διατάξεις για την κινητικότητα του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., θέματα ΕΟΠΥΥ κλπ

Ν 4223 ΦΕΚ 287 Α 31_12_2013 _το άρθρο 54 αφορά ιατρούς