Ν 4208_2013 ΦΕΚ 252 Ρυθμίσεις Υπ. Υγείας – συμβάσεις ιατρών ΕΟΠΥΥ – Ρυθμίσεις υπηρεσίας υπαίθρου – συστεγάσεις  ιατρείων με κέντρα αδυνατίσματος κλπ

Ν 4208_2013 ΦΕΚ 252/18-11-2013 Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας