Νόμος υπ’ αρ. 4249 (ΦΕΚ 73/24-3-2014 τ. Α΄) – άρθρο 127 Παράταση θητείας ιατρών κλάδου ΕΣΥ κλπ

ΦΕΚ 73_24-3-2014 Παράταση εκλογών ΙΣ 2014 άρθρο 127