Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2014 και 2015 δαπανών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης. ΦΕΚ 1145 Β’ 06/05/2014 και 1202 Β’ 12/05/14

ΦΕΚ 1145 Β’ 06/05/2014

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2014 δαπανών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης

ΦΕΚ 1145_6-5-2014 claw back 2014

 

ΦΕΚ 1202 Β’ 12/05/14

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2015 δαπανών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης. 

ΦΕΚ 1202_12-5-2014 claw back 2015