Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την Υπ. Απόφαση σε ΦΕΚ

ΦΕΚ 1796_1-7-2014 τ.Β΄