Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των υπολειπόμενων οφειλών από clawback και rebate, των παροχών προς τον ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4313_11-12-2017 τ.Β΄)

Δείτε την Υπουργική Απόφαση: ΦΕΚ 4313-2017_11-12-2017

 

Δείτε την ορθή επανάληψη: ΥΑ-clawback- rebete – Δοσεις-Οφειλών-Παρόχων-Ορθή επανάληψη