Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα ΚΥ, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας ΑΔΑ 6ΥΡΧ465ΦΥΟ-2ΣΥ

Δείτε την ΥΑ: ΑΔΑ 6ΥΡΧ465ΦΥΟ-2ΣΥ – Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα ΚΥ κλπ