Ιατρική νομοθεσία ΠΙΣ – Ιατρικών Συλλόγων Ν. 4512 (ΦΕΚ 5/17-1-2018 τΑ΄) άρθρα 271-342

Δείτε το ΦΕΚ: Νέα ιατρική νομοθεσία ΠΙΣ – Ιατρικών Συλλόγων Ν. 4512 ΦΕΚ 5_17-1-2018 τΑ΄ Άρθρα 271-342