ΕΦΚΑ: Ενημέρωση για νέα Υπ. Απόφαση “Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΠΑ” – Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εισηγητικού Φακέλου από 16/9/2022

Σύμφωνα με ενημερωτικά έγγραφα του ΕΦΚΑ εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 83779/12-09-2022 (ΦΕΚ 4830/τ. Β’/13-09-2022) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Από 16/9/2022 τέθηκε σε ισχύ η νέα ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, την οποία υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος για πιστοποίηση της αναπηρίας του.
Επιπροσθέτως, τίθεται σε εφαρμογή η συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικού εισηγητικού φακέλου. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΦΚΑ 26/10/2022 “Διευκρινίσεις για ηλεκτρονική υποβολή εισηγητικών φακέλων ΚΕΠΑ”

Επίσης

Δείτε σχετικά έγγραφα παρακάτω:

Εγχειρίδιο Χρήσης Αίτηση ΚΕ.Π.Α. για ενδιαφερόμενους
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕ.Π.Α. ΦΕΚ 4830-13.09.2022

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΕΠΑ

Νόμος Για Εθνική Πύλη Αναπηρίας ν.4961-2022

Εγχειρίδιο χρήσης ιατρών:

 

Πηγή: ΕΦΚΑ-Αίτηση αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας (Κε.Π.Α.) (λοιπές πληροφορίες)