Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΦΕΚ 26/15-1-2018 τΒ΄

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ-Οριο-Δαπανων-ΕΟΠΥΥ-2018