Επικαιροποίηση Μητρώου Ιατρών για την έκδοση Ιατρικού Πιστοποιητικού Ναυτικών προς ναυτολόγηση

Δείτε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργείου ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

ΑΔΑ 9ΧΘΧ4653ΠΩ-ΞΜΖ – Επικαιροποίηση Μητρώου Ιατρών για την έκδοση Ιατρικού Πιστοποιητικού Ναυτικών προς ναυτολόγηση